Internet gebruiken is gratis.
Geef uw lidkaart af aan de balie. U kan dan een computer gebruiken, voor een half uur.

Wacht er niemand op een computer? Dan kan u de computer nog een half uur extra gebruiken.

Wifi
Vraag het Wifi paswoord van onze verbinding aan de balie.

U vindt het reglement van het internetgebruik aan de balie.