Algemeen

De Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Ukkel is een gemeentelijke culturele instelling die gesteund en erkend wordt door de Vlaamse gemeenschap en Vlaamse gemeenschapscommissie. De Nederlandstalige bibliotheek valt onder de bevoegdheid van de Schepen van Cultuur en wordt in haar taken bovenlokaal ondersteund door Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) en Cultuurconnect.

De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit, vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden binnen het kader van het democratisch bestel.

 

Visie

De bibliotheek als open huis.

Uitgangspunt is, dat de bibliotheek een plek is waar iedereen welkom is en waar het gezellig (voor)lezen en werken is. Waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, beroep, enz. terecht kan met zijn vragen over kennis, informatie, cultuur en vrijetijdsbesteding. We proberen de drempel voor bepaalde doelgroepen te verlagen en tegelijkertijd cultuur- en literatuurliefhebbers aan te spreken.

Via culturele activiteiten bieden we een ruimte aan voor informele ontmoetingen, ontspanning en persoonlijke verrijking. De bibliotheek wil via haar collectie en haar activiteiten ook een laagdrempelige toegang tot kennis bieden: het is onze ambitie om aan iedereen een dienst op maat aan te bieden.

De bibliotheek promoot ook het lezen waarbij de klemtoon ligt op het leesplezier. Ze komt tegemoet aan culturele, literaire en recreatieve noden van potentiële bibliotheekgebruikers en fungeert als inspiratieplek.

In dienst van de gemeenschap

Wij trachten in een grootstedelijke en multiculturele omgeving een belangrijke rol te spelen op vlak van gemeenschapsvorming en versterking van de culturele diversiteit. Dit betekent dat wij streven naar het uitbouwen van een werking met een aanbod van media en activiteiten op maat van de inwoners van Ukkel. We denken na over lokale initiatieven en bieden daarvoor een platform.

Wij streven ernaar om van de bib een ontmoetingsplaats te maken waar men van gedachten kan wisselen. De bib is een bron voor de permanente ontwikkeling van jong en oud, een knooppunt van het sociaal cultureel leven in de gemeente waarbij informatie en documentatie toegankelijk wordt gemaakt.

De bibliotheek is een leeromgeving, zowel digitaal als op papier.

Aan één ieder die zich wil ontplooien en/of bijscholen willen we materialen kunnen voorzien die daartoe bijdragen. Met behulp van een collectie die up-to-date is en met aandacht voor actuele ontwikkelingen in de informatieoverdracht. Bibliotheekgebruikers worden actief aangespoord om te participeren in de samenstelling van het aanbod, waarbij we ons eigen doel niet uit het oog verliezen, namelijk: bouwen aan een kwalitatieve en volledige collectie.

De bibliotheek fungeert tenslotte als een informatiepunt waar men terecht kan voor inlichtingen, bijstand en doorverwijzing, en heeft een educatieve taak in die zin dat ze een ondersteunende rol aanbiedt aan de Ukkelse scholen.

 

Huidige partners

-        De andere Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel

-        Gemeenschapscentrum Het Huys

-        Franstalige bibliotheken van Ukkel

-        Davidsfondsafdelingen Ukkel Boetendael-St job en Ukkel Stalle-Vorst

-        Lokaal Dienstencentrum Lotus

-        Alle Nederlandstalige scholen van Ukkel

·     Koninklijk Atheneum van Ukkel

·     Basisschool Magnolia

·     Basisschool Floréal

·     Vrije Vlaamse basisschool

·     St Jozef

·     St Paulus

·     St Vincentius

·     De Bron

-        Een aantal Franstalige scholen waaronder:

·     7 Bonniers

·     École Calevoet

·   College St. Pierre

-        Kinderdagverblijven in Ukkel

-        Scouts van Ukkel

-        I.E.P.S.C.F.-uccle

...