De gemeente is op zoek naar een gedreven en enthousiaste cultuurbeleidscoördinator. Geïnteresseerd??

CONTEXT:

Cultuurbeleid in een meertalige en internationale context is een samenspel tussen tal van lokale socio-culturele diensten, organisaties en bewoners. Je werkt vanuit de dienst Cultuur van het gemeentebestuur in een breed netwerk, zowel lokaal (partners binnen het Lokaal Cultuurbeleid, andere gemeentediensten, verenigingen of initiatieven van burgers) als bovenlokaal (bv. VGC). Dat netwerk, waarbinnen je op zoek gaat naar verbindingen en synergiën, gaat over taalgrenzen heen.

Het is een publieksgerichte functie, waarin je verschillende rollen opneemt. Je verbindt, je brengt mensen en initiatieven met elkaar in contact. Je ondersteunt en faciliteert initiatieven. Het instrument van je acties is het lokaal cultuurbeleidsplan.

UW TAKEN:

 • Je bent tegelijkertijd een bureau- en terreinwerker: je staat tijdig in voor een aantal administratieve taken en opvolging, maar ben eveneens aanwezig in verschillende wijken van de gemeente.
 • Je staat in voor de uitvoering van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid in de gemeente Ukkel.
 • Je volgt de maatschappelijke en culturele evoluties in Ukkel en leert de context van de gemeente kennen en vertaalt dit dan naar beleid en acties.
 • Je stimuleert de samenhang en de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (Bibliotheek, GC Het Huys, gemeentelijke diensten, sociaal-culturele verenigingen) en ondersteunt hun werking.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van lokale actoren en partners.
 • Je neemt deel aan het overleg van de Brusselse cultuurbeleidscoördinatoren.
 • Je verzorgt de redactie van de actieplannen, voortgangsrapporten en gerelateerde subsidiedossiers.
 • Je stuurt aan en bent trekker bij nieuwe of al bestaande activiteiten zoals “de Wolvendaelnacht”.

 

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je spreekt en schrijft perfect Nederlands;
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit in het Frans. Bijkomende talen strekken tot aanbeveling;
 • Je hebt ervaring in beleidswerk, of in het opzetten van culturele projecten. Enige vertrouwdheid met de procedures binnen een gemeentelijke administratie strekt tot aanbeveling;
 • Je bent een creatief denker maar ook een planner en een vlotte facilitator in het overleg en de samenwerking met de lokale partners;
 • Je hebt een hart voor cultuur en inzicht in de culturele sector in het Brussels hoofdstedelijk gebied;
 • Je bent vertrouwd met het decreet lokaal cultuurbeleid en de Brusselse structuren;
 • Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid;
 • Je bent flexibel en mobiel en werkt regelmatig ’s avonds en tijdens het weekend.
 • Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e mail, enz.).

 

VOORWAARDEN:

 • Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in culturele of sociale wetenschappen en hebt relevante ervaring;
 • Je voldoet aan de voorwaarden om een openbare functie te mogen uitoefenen (attest van goed gedrag en zeden);

 

ONS AANBOD:

 • Contract voor bepaalde duur (verlengbaar). Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - bestuurssecretaris);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en maximum zes jaar in de privésector;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

 

Interesse?

Solliciteer via de link : https://vacature.uccle.be/nl/vacature/44196/cultuurbeleidsco%C3%B6rdinator-m-v-x-/

Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.