Book
Dutch

De klank van de heilstaat : musici in de tijd van Stalin

Michel Krielaars (author)

De klank van de heilstaat : musici in de tijd van Stalin

Al vanaf de beginjaren van de Sovjet-Unie veranderde het Russische muziekleven. Componisten moesten ineens muziek maken die dienstbaar was aan de nieuwe socialistische staat en die arbeiders en boeren tot grootse prestaties aan zou zetten. In composities overheersten voortaan eenvoudige melodieën, elementen uit de volksmuziek, het geluid van fabrieksmachines en tractoren en vooral de namen Lenin e
Title
De klank van de heilstaat : musici in de tijd van Stalin
Author
Michel Krielaars
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Uitgeverij Pluim, 2021
367 p., [8] p. foto's
ISBN
9789083112282 (paperback)

Reviews

De titel doet al het ergste vrezen, maar hier geldt inderdaad het gezegde: ook al denk je dat het wel erger zal zijn geweest dan je denkt, het was nog veel en veel erger dan je al dacht of ook maar kon bedenken. De auteur (1961) schildert op liefdevolle en indringende wijze de intrieste en absurde levensgeschiedenissen van een tiental grote Russische componisten of uitvoerende musici. Je valt van de ene mensonterende gebeurtenis of idiotie in de andere. Onbegrijpelijk dat er in het Rusland, dat wereldgenieën voortbracht in de literatuur en de muziek, tijdens de Sovjetperiode een waar schrikbewind de gehele cultuursector decennialang verlamde. De persoonlijke willekeur van enkelingen veroorzaakte een brede algemene angstcultuur, waarbij vernedering, deportatie, dwangkampen of zelfs de kogel aan de orde waren. Iedereen in de sector moest buitengewoon op zijn hoede zijn en deels mee laveren om in leven te blijven of nog enigermate te kunnen werken. Toch waren er nog onder hen die in grot…Read more