Book
Dutch
Gedichten van Frank De Crits rond het thema Brussel in een bloemlezing met 3 afzonderlijke hoofdstukken: 16 nieuwe gedichten, 12 gedichten uit verspreide, onvindbare publicaties en 42 gedichten uit vijf eerder gepubliceerde bundels. Geert van Istendael: ‘Dit is poëzie als motregen. Dit is poëzie als de vuile sneeuw van vorige week. Als een tram die vastrijdt op de eindeloze Alsembergse Steenweg. A
Subject
Brussel
Extra subject
Poëziekrant
Title
Dichterbij Brussel
Author
Frank De Crits
Compiler
Geert van Istendael
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Gent: Poëziecentrum, 2010
109 p.
ISBN
9789056553548 (paperback)

Reviews

De titel van deze bundel is uiteraard meerduidig: hij kan evenzeer gelezen worden als 'Dichter bij Brussel', en dat is precies wat Frank de Crits al vele jaren belichaamt. Hij is daadwerkelijk de stadsdichter van Brussel (tenminste onder de Nederlandstalige dichters), ook al heeft hij nooit een dergelijke officiële functie bekleed, en omgekeerd is een aanzienlijk deel van zijn oeuvre onlosmakelijk met de Belgische hoofdstad verbonden. In dit boek worden al zijn vroegere gedichten over Brussel verzameld (waardoor ze toch meer samenhang krijgen dan bij hun eerdere publicaties), samen met heel wat nieuw werk. De Crits toont zich vooral een dichter van de miniatuur. Hij is op zijn best als waarnemer van de marge, van het onopgemerkte, van de werkelijkheid zoals die dagelijks aan ons verschijnt. Op die manier slaagt hij erin om de grote stad kritisch maar met een grote empathie te schilderen op een herkenbare en bij momenten aangrijpende wijze. De dichter zet daartoe alle middelen in; vaak…Read more