Boek
Nederlands

Meertaligheid : een troef! : inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang

Sara Gielen (auteur), Ayse Isçi (auteur)
+1
Meertaligheid : een troef! : inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang
×
Meertaligheid : een troef! : inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang Meertaligheid : een troef! : inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang

Meertaligheid : een troef! : inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang

In de reeks:
Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal. Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken: naast hun motiva
Titel
Meertaligheid : een troef! : inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang
Auteur
Sara Gielen Ayse Isçi
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Sint-Niklaas: Abimo, 2015
383 p. : ill. + dvd met praktijkvoorbeelden
ISBN
9789462343467 (paperback)

Besprekingen

Het boek is ontstaan in een project in Gent (Vlaanderen) op vier basisscholen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. Centraal in het project stond de thuistaal. De bedoeling van het project was om nieuwe materialen, inzichten en werkwijzen te ontwikkelen. Het project, dat wetenschappelijk werd begeleid, heeft geleid tot dit boek. Het bevat een goede mix van theorie en praktijk. In deel 1 staat de theorie centraal over thuistaal, meertaligheid en het leren van Nederlands als tweede taal. In deel 2 gaat het om het belang van een talenbeleid in een school, om samen een krachtige leeromgeving te bouwen. Deel 3, 4 en 5 gaan in op de klas, de buitenschoolse opvang en de ouders. Rijk geïllustreerd en met veel handreikingen en werkmaterialen om te werken in de praktijk. Een bijzonder goed bruikbaar boek, ook in Nederland, en een goede impuls om in het basisonderwijs actief aan het werk te gaan met taalbeleid. Op de bijgevoegde dvd wordt dieper ingegaan op de aanpak in de praktijk.

Meertaligheid: een troef!

Auteurs Sara Gielen en Ayse Isçi begeleiden Gentse scholen die met meertaligheid aan de slag zijn. In dit handboek, gebaseerd op de uitdagingen en belevingen die voortvloeiden uit het project Thuistaal, koppelen ze hun praktijkervaring op een begrijpbare manier aan wetenschappelijke achtergrond.

De auteurs tonen aan dat de talenrijkdom van kinderen geen struikelblok is, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal. Het boek nodigt scholen en opvanginitiatieven uit om een talenbeleid uit te stippelen en op een positieve manier met de meertalige rijkdom van kinderen en jongeren om te gaan. Dit aan de hand van concrete handvatten en instrumenten, en van praktijkvoorbeelden die nader worden toegelicht in de bijbehorende dvd.

Het boek bestaat uit vijf delen, waarvan het eerste deel ‘Thuistaal binnen een krachtige leeromgeving’ inzoomt op het theoretische kader van meertaligheid…Lees verder