Boek
Nederlands

Discipline, toezicht en straf : de geboorte van de gevangenis

Michel Foucault (auteur)

Discipline, toezicht en straf : de geboorte van de gevangenis

Rechtsfilosofische beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
Titel
Discipline, toezicht en straf : de geboorte van de gevangenis
Auteur
Michel Foucault
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Surveiller et punir : naissance de la prison
Uitgever
Groningen: Historische Uitgeverij, 2018
437 p., xxxii p. platen
ISBN
9789065540645 (paperback)

Besprekingen

Dit boek omvat de filosofisch-juridische visie van de Franse schrijver en denker Foucault (1926-1984) op - zoals de ondertitel aangeeft - de ontstaansgeschiedenis (binnen het Franse strafstelsel) in de achttiende eeuw van de gevangenis, als alternatief voor de daarvoor gangbare lijfstraffen, inclusief de doodstraf. Met veel historische citaten en een navenant aantal noten en literatuurwijzigingen wordt de 'vermenselijking' van het straffen beschreven en de rol van de gevangenis daarbij, alsmede de achterliggende maatschappelijke doelstellingen die men daarmee beoogde (of hoopte) te bereiken. Was de toepassing van lijfstraffen vaak nog een openbaar spektakel gericht op afschrikking, opsluiting had veeleer tot doel de bescherming van de samenleving door uitsluiting van de gestraffen en tegelijk het 'disciplineren' van de burgerij. Het boek heeft behalve een historisch eveneens een sterk filosofisch karakter. Met enkele tientallen afbeeldingen in zwart-wit.

Over Michel Foucault

Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober 1926 – Parijs, 25 juni 1984) was een Frans filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. Men plaatst hem in de continentale filosofie, het structuralisme en poststructuralisme, hoewel hij de termen niet met zichzelf associeerde. Foucaults colleges trokken overvolle zalen. Hij zou dit doen tot hij in 1984 aan een aids-gerelateerde ziekte overleed.

Oeuvre

Zijn oeuvre wordt ingedeeld in drie periodes. In de vroege periode, tot 1975, richt Foucault zich op het ontstaan van de menswetenschappen en hun onderzoek: de waanzinnige en de patiënt. Foucault onderzoekt conceptuele systemen, épistémès die waarheid en kennis bepalen. Inspiratie hiervoor vindt hij in de Franse epistemologie, structuralisme en Les mots et les choses (1966).

In de periode van…Lees verder op Wikipedia