Boek
Nederlands

Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur : een geschiedenis

+1
Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur : een geschiedenis
×
Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur : een geschiedenis Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur : een geschiedenis

Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur : een geschiedenis

Titel
Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur : een geschiedenis
Auteur
Maarten Steenmeijer
Taal
Nederlands
Editie
Geheel herz. en uitgebreide dr.
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2009
360 p.
ISBN
9789028422810 (paperback)

Besprekingen

In 1996 presenteerde Maarten Steenmeijer een eerste proeve van geschiedenis omtrent de moderne Spaanse en de Spaans-Amerikaanse literatuur, waarbij onder 'modern' verstaan werd: 'van 1870 tot heden'. Bij het 'heden' van toen hebben zich intussen heel wat jaren gevoegd, zodat een grondige bewerking en actualisering van het oorspronkelijke boek zich opdrong. Het werd een omvattend werkstuk dat nieuw gegevensmateriaal harmonisch doet aansluiten bij het vorige, waarbij niet de eenvoudige opsomming maar wel de structuur vooraan staat. Met name geeft de auteur de voorkeur aan een indeling in stromingen, met daarbinnen een selectie van relevante figuren. Dat geeft hem meer ruimte om dieper in te gaan op een aantal sleutelteksten en daaraan een stel diepgravende analyses te koppelen. Veel belang hecht hij daarbij aan het emancipatieproces van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur ten opzichte van de toonaangevende literaturen van het Westen. Wat de Spaanse literatuur betreft, belicht hi…Lees verder
Dit naslagwerk is een grondige actualisering van het boek dat dezelfde auteur ruim een decennium geleden publiceerde. Steenmeijer, hoogleraar te Nijmegen en onder veel meer een groot Javier Marías-kenner, is een plezierige gids voor iedereen die iets naders wil weten over welke moderne figuur, titel of ontwikkeling uit de moderne Spaanse of Spaans-Amerikaanse literatuur ook, mits van internationaal belang. Hij prefereert duidelijkheid en aanstekelijkheid boven ijdel vertoon van kennis, maar schuwt de essayistische terzijdes niet. Zijn kennis van zaken blijkt uit alles. Niemand anders in Nederland had zo'n boek met succes kunnen maken. Steenmeijer kiest er gelukkig voor de literatuur van Spaans-Amerika niet op te delen in hokjes, maar als een geheel te beschouwen. Hij verantwoordt zijn keuzes in een voortreffelijk Ten geleide. Achterin een register en een overzicht per hoofdstuk van Nederlandse vertalingen van besproken schrijvers.