Lid worden is gratis
Kom naar de bib met uw identiteitskaart.  Schrijf u in, aan de balie. Kinderen onder vijftien jaar brengen hun mama of papa mee.

Uw lidkaart

Uw lidkaart is geldig in alle andere Nederlandstalige Brusselse bibliotheken (www.brusselsebibliotheken.be). Kaart kwijt? Een nieuwe kaart kost 2€. Nieuw adres? Laat het ons weten.

De lidkaart is persoonlijk; alleen u mag ze gebruiken.
De bib springt voorzichtig om met uw gegevens. Ze respecteert de regels van de GDPR van 25 mei 2018.

Klassen en groepen

Voor klassen en groepen zijn er andere leenvoorwaarden. Vraag informatie in de bibliotheek.

Mijn bibliotheek

Op onze website kan u een “Mijn bibliotheek”-profiel aanmaken. “Mijn bibliotheek” toont de materialen die u nog thuis hebt, u ziet hoe lang u ze nog mag houden, u kan ze verlengen en u kan uw uitleenhistoriek bijhouden.  Via “Mijn bibliotheek” vindt u ook de digitale collectie van de bibliotheek.

Materiaal lenen

U kan per lidkaart maximaal  10 materialen ontlenen. Kinderen kunnen volwassendvd’s ontlenen vanaf 15 jaar. U mag alles 3 weken houden.

Verlengen

U kan het materiaal 2 keer met 3 weken verlengen:

- aan de balie of via de telefoon tijdens de openingstijden

- online via “mijn.Bibliotheek.be” 24u/24u

Heeft iemand anders het materiaal gereserveerd? Dan kan u het niet meer verlengen.

Te laat
Bent u meer dan een dag te laat? Dan betaalt u te-laat-geld, per materiaal, per openingsdag (zie tarievenblad).

Inleverbox
Is de bibliotheek niet open? Deponeer de materialen in de brievenbus.

Bent u te laat? Dan betaalt u het te-laat-geld bij uw volgende bibliotheekbezoek.

Materiaal reserveren
Hebben wij een materiaal niet in onze collectie? Dan kunnen we het soms bestellen bij een andere bibliotheek. Dit is niet gratis (zie tarievenblad). Dvd’s of heel actuele materialen, kunnen we niet bestellen. Als het materiaal in onze bib is, krijgt u bericht. Haal het op, binnen 10 dagen.

Beschadiging, verlies of diefstal
Brengt u het materiaal beschadigd terug? Bent u het kwijt? Of is het gestolen? Dan betaalt u het materiaal aan de bibliotheek.

Vindt u het materiaal terug? Breng het naar de bibliotheek. We kunnen uw geld helaas niet terugbetalen.

Internet gebruiken is gratis.
Geef uw lidkaart af aan de balie. U kan dan een computer gebruiken, voor een half uur. Wacht er niemand op een computer? Dan kan u de computer nog een half uur extra gebruiken.

Wifi
Vraag het Wifi paswoord van onze verbinding aan de balie.

U vindt het reglement van het internetgebruik aan de balie.

Regels

  • U mag de andere bezoekers niet storen.
  • U mag niet roken, eten of alcohol drinken.
  • Huisdieren wachten buiten. Alleen hulp- en geleidehonden mogen mee binnen.
  • Volgt u de regels niet? Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om u niet meer toe te laten in de bib.
  • Heeft u klachten of opmerkingen? Contacteer onze medewerkers of mail ons.

Akkoord gebruiker

U krijgt dit reglement bij uw inschrijving in de bibliotheek.
Het overzicht van de tarieven en het aantal te ontlenen materialen  in bijlage.

Als u lid wordt, dan gaat u akkoord met dit reglement.

De bibliothecaris regelt alle onvoorziene problemen.

*** Het officiële reglement ligt aan de balie en kunt u op vraag inkijken of is downloadbaar via onze website**

Bibliotheekreglement deel 1
Bibliotheekreglement deel 2